MISSIE

                                                                                                                                                                                                                                                                         Contact  


jeFitcoach Ray    

              1 op 1                  

    Functionele spiertraining


www.jefitcoach.nl


 

  Visie en missie

Jefitcoach Ray maakt zich sterk voor democratische vernieuwing en  een circulaire economie. Het doel is een transparante bijdrage te leveren aan hervorming van de samenleving in overeenstemming met de huidige technologische kennis. Dit betekent een systeemtransitie naar meer duurzaamheid en toepassing van wetenschap en technologie. Interessant in de politiek is het Forum voor Democratie (FVD) van Thierry Baudet die onder andere via invoering van bindende  referenda de macht van het politieke kartel wil doorbreken en democratische Nederlandse waarden herstellen.


Ongedekt geldsysteem onder staatskapitalisme

We leven in een wereld waarin commerciële belangen handig inspelen op irrationele verlangens van consumenten. Denk bijvoorbeeld aan de farmaceutische industrie waar meer geld wordt uitgegeven aan marketing dan aan onderzoek en productontwikkeling. In onze maatschappij draait alles om consumeren: de economie kan alleen maar groeien als schulden toenemen. Het is belangrijk om te weten dat geld bestaat uit schuld. Steeds meer rente moet worden betaald over geld dat door banken uit het niets kan worden gecreëerd. Dit doen banken digitaal door simpelweg het bedrag van leningen en hypotheken in te tikken op een computer met als gevolg dat de geldhoeveelheid stijgt en inflatie toeneemt. Het gevolg is dat (bijna) iedereen steeds harder moet werken en concurreren om alle uitstaande leningen met rente terug te kunnen betalen. Politiek en media zijn (op een paar uitzonderingen na) verlengstuk geworden van het 'grote geld'. Een voorbeeld is hoe strengere regelgeving voor de financiële sector wordt tegengehouden door machtige lobby/PR van banken en multinationals. Achter  de façade regeert een kleine elite zoals blijkt uit het bestaan van ondemocratische instellingen als de BIS Bank (ooit huisbankier van de nazi's om gestolen goud wit te wassen), het militair industrieel complex (onder andere NAVO) en bedrijven  als Goldman Sachs  die in dienst staan  van oligarchen en  plutocraten.


Staatsbank

Een 'echte' staatsbank heeft geen kapitaal en winst nodig. De rente kan laag blijven of fiscaal gecompenseerd worden en terugvloeien naar de gemeenschap. Een geldsysteem met een staatsbank heeft geen noodzaak voor geldgroei, rentabiliteit, inflatie, productiviteitsgroei, competitie, uitbuiting en werkloosheid. Wanneer dat democratisch besloten zou worden, kan de overheid de collectieve voorzieningen weer overnemen in het belang iedereen.


Context

Als gevolg van het huidige neoliberale casino kapitalisme (lees het meesterwerk de shock doctrine van Naomi Klein) blijven (grote) bedrijven vooral gericht op snelle winst, waardoor de kloof tussen arm en rijk toeneemt. Thomas Piketty behandelt kapitaalverdeling en vermogensongelijkheid in zijn boek Capital in the 21st Century, terwijl films als inside job en margin call het gedereguleerde geldsysteem gevoelig  blootleggen. Er wordt anno 2016  nog steeds veel geld verdiend met het verpakken van hypotheken, verkopen van rentederivaten, manipuleren van eigen vermogen, ontwijken van belasting en tegen elkaar uitspelen van toezichthouders.   
jefitcoach Ray  www.jefitcoach.nl

   

Kvk-nummer 57561397  |  jeFitcoach Functional training  |  Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14  TERMS & CONDITIONS