WERKWIJZE


jeFitcoach Ray      

                      1 op 1 

    Functionele spiertraining

www.jefitcoach.nl

Klanten over jefitcoach.

Referenties


Maatwerk is altijd 1 op 1

WerkwijzeRay is fulltime personal trainer/diëtist in Purmerend en volledig gespecialiseerd in functionele krachttraining,  1 op 1 coaching, (sport)voeding en biomechanica op wetenschappelijk niveau. Daarnaast  schrijft hij goed onderbouwde artikelen over voeding en beweging. Ray heeft een academische achtergrond en 25 jaar werkervaring als kracht- en revalidatie trainer, (sport)diëtist en onderzoeker. De uitgewerkte missie staat hier.


Evidence based werkwijze

Jefitcoach Ray gebruikt een evidence based en best practice trainingsmethodiek op basis van wetenschappelijk onderzoek via onder andere PubMed en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde NTvG. Alle studies worden zorgvuldig getoetst op betrouwbaarheid en validiteit. Veel toegepaste kennis komt uit de bewegingswetenschappen, sportfysiotherapie en voedingskunde.   


Betrouwbaar onderzoek

De grootste waarde wordt toegeschreven aan resultaten uit gerandomiseerd, prospectief of cohort onderzoek. Bij het eerste soort onderzoek krijgen mensen bewust wel of geen interventie, bijvoorbeeld via een medicijn of placebo. Bij het tweede soort onderzoek worden proefpersonen een bepaalde periode gevolgd. Systematische reviews en meta-analyses zijn het meest betrouwbaar. Hierbij krijg je snel een zo compleet mogelijk overzicht van alle informatie op basis van relevante onderzoeken in de literatuur. Bij een meta-analyse worden resultaten van studies samengevoegd om tot een optimale evidence based uitspraak te komen. Dierproeven zijn vaak minder geschikt.

   Fitter worden, afvallen, minder klachten.. jefitcoach weet wat je (be)weegt..

Kvk-nummer 57561397  |  jeFitcoach Functional training  |  Triodos Bank NL57 TRIO 0197 623514