SPECIALISATIE
www.jefitcoach.nl


   jefitcoach Ray      

                        1 op 1  

        functionele spiertraining

Specialisatie

Voor iedereen is personal training de ideale manier om fitter te worden en af te vallen. Jefitcoach Ray is voedingskundige en gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van blessures en dysfuncties. Verandering van gedrag vormt de basis voor prestatie, preventie en revalidatie.


Kwaliteit van bewegen

Het is duidelijk dat veel mensen beweegpatronen hebben die niet ideaal lopen: hoe meer je ontspoorde bewegingen gaat belasten, hoe groter de kans op klachten en afnemende sportprestaties. Naast effectieve voedingsadviezen gebruikt jefitcoach Ray beweegtesten als basis voor functionele personal training.


Dysfunctie van beweging

Vrij bewegen is voor de meeste mensen normaal totdat het beweegapparaat gaat haperen. Vaak zijn de klachten die ontstaan zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (aspecifiek). Er zijn verschillende redenen waarom dysfuncties zich kunnen ontwikkelen zoals: onvoldoende aansturing van het zenuwstelsel, antagonistische spieren die onnodig aanspannen, stijfheid of atrofie van een spier.


Deactivatie

Spieren kunnen onder meer door een blessure gedeactiveerd raken. Inhiberende deactivatie kan in een acute fase functioneel zijn om de beweging te minimaliseren. Als de pijn is verdwenen en lokale structuren zijn hersteld, is het niet vanzelfsprekend dat geïnhibeerde spieren weer als vanouds gaan werken. Na een blessure, verkeerde gewoontes of eenzijdige belasting is er kans op het ontstaan van een aangepast bewegingspatroon. Het in kaart brengen van de oorzaak is nodig voor een optimaal efficiënte aansturing en rekrutering.


Proprioceptie

Een gewricht dat onvoldoende functioneert, is meestal niet mobiel. Het herstellen van de beweeguitslag is belangrijk voor de stabiliteit; het gewricht moet weten wat het midden is om goede informatie te ontvangen. Dit komt doordat sensoren vooral actief zijn aan het einde van de range of motion (ROM). Dit betekent niet dat een immobiel gewricht altijd en meteen gemobiliseerd moet worden. Soms zijn er andere oorzaken zoals een afwijkende anatomie. Dit kan niet kan worden opgelost met corrigerende oefeningen.


Screening

In de dagelijkse praktijk gebruikt jefitcoach ‘Selective Functional Movement Assessment (SFMA)’ als screeningsmethode voor het aanpakken van dysfuncties in het lichaam. SFMA is oorspronkelijk bedoeld voor situaties waarin pijn aanwezig is, maar blijkt ook uitstekend inzetbaar bij pijnvrije sporters. De screening kent objectieve meetmomenten waardoor doelgericht gewerkt kan worden aan stabiliteit, beweging en controle. Voorop staat het herstellen van de beweeguitslag.


Trainingsopbouw

Eerst wordt het tekort aan bewegingsvrijheid gereset door gebruik  van actieve en gefaciliteerde technieken. Als het bewegingspatroon meer mobiliteit heeft, moet het lichaam  leren om deze nieuwe vrijheid te stabiliseren. Pas daarna  worden controle, coördinatie en timing toegevoegd. Oefeningen worden opgebouwd van lokale (her) activatie naar fundamentele bewegingen, statische belasting en dynamische vormen.


Praktijkvoorbeeld

Als het  bekken door weefselaanpassing overmatig naar voren kantelt, komen de hamstrings extra onder spanning te staan. Hierdoor gaat  de heuppositie in abductie, flexie en interne rotatie. Doordat je voet zal neigen tot pronatie neemt de kans op knieklachten toe. Een houdingscorrectie en opnieuw sporen van de heup zal meestal  leiden tot minder klachten.


Conclusie

De kwaliteit van bewegen vormt de basis van een goed trainingsprogramma. Afname van beweeglijkheid kan ontstaan door oude blessures, verkeerde gewoontes of eenzijdige belasting. SFMA is een bewezen testmethode die inzicht geeft in de kwaliteit van functionele en dysfunctionele bewegingspatronen, met en zonder pijn. Het gevolg is dat (sport)specifieke oefeningen optimaal kunnen worden afgestemd op het individu. Dit betekent meer presteren en minder blesseren.


Neem contact op met jefitcoach Ray over de mogelijkheden.

Kvk-nummer 57561397 |  jeFitcoach Functional Training |  Triodos Bank NL57 TRIO 0197 6235 14