HORMOON VERSTOORDERS


jeFitcoach Ray      

                      1 op 1 

    Functionele spiertraining

www.jefitcoach.nl

Bronnen

-Lijst en informatie over hormoonverstoorders.

-Nederlandse kosten hormoonverstorende stoffen (pdf).

-Europese kosten hormoonverstorende kosten (pdf).

-A TOXIC AFFAIR; how the chemical lobby blocked action on hormone disrupting chemicals. Stephane Horel. 2015 (pdf).

-Programma Zembla over hormoonverstoorders 10 juni 2015 (video).

-Legler J, Fletcher T, Govarts E, Porta M, Blumberg B, Heindel JJ, Trasande L. Obesity, diabetes and associated costs of exposure to endocrine-disrupting chemicals in the European Union. J Clin Endocrinol Metab. 2015.

-Trasande L, Zoeller RT, Hass U and others. Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-disrupting chemicals in the European

union. J Clin Endocrinol Metab. 2015.

-Govarts E, Nieuwenhuijsen M, Schoeters G, Ballester F, Bloemen K, de Boer M and others; OBELIX; ENRIECO. Birth weight and prenatal exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE): a meta-analysis within 12 European Birth Cohorts. Environ Health Perspect. 2012.

-McAllister EJ, Dhurandhar NV, Keith SW, et al. Ten putative contributors to the obesity epidemic. Crit Rev Food Sci Nutr. 2009.

Hormoonverstorende stoffen

Naast het eetgedrag en beweegpatroon bestaan er ook minder bekende factoren die je gezondheid en lichaamsgewicht beïnvloeden. In dit artikel kun je lezen over de effecten van hormoonverstorende stoffen. Dit zijn synthetische, lichaamsvreemde stoffen, die werken als hormonen of de werking ervan blokkeren. Je treft ze onder meer in gewasbeschermingsmiddelen, cosmetica en kunststoffen. Tevens zullen belangrijke epigenetische processen de revue passeren.


Stijgende zorgkosten

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer een half miljard euro uitgegeven aan directe gevolgen van ernstig overgewicht. Dit is ongeveer 1,6 procent van alle zorgkosten voor volwassenen vanaf twintig jaar. De indirecte kosten van overgewicht als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt jaarlijks geschat op twee miljard. Naar verwachting zullen deze kosten de komende tien jaar verdubbelen.


Chronische ziekten

De stijging van het aantal mensen met overgewicht kan niet alleen worden verklaard door ongezonde voeding en te weinig beweging. Er zijn aanwijzingen dat deze trend mede het gevolg is van dagelijkse blootstelling aan kleine hoeveelheden hormoonverstorende stoffen. Deze stofjes lijken tevens bij te dragen aan verschillende aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, verstoorde hersenontwikkeling, vervroegde pubertijd, kanker en vruchtbaarheidsproblemen.


Epigenetica

Tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren spelen epigenetische factoren een cruciale rol, zoals bij de hersenontwikkeling en ziektekans op latere leeftijd. Lange tijd dachten wetenschappers dat overerfelijke eigenschappen alleen konden worden veranderd door mutaties in het DNA. Inmiddels zijn er voldoende aanwijzingen, dat ook overerfelijke veranderingen in genfuncties kunnen optreden zonder wijzigingen in de sequentie van het DNA.


Eerste levensfase

De pre- en postnatale levensfase is een belangrijke periode, die de gezondheid op latere leeftijd aanzienlijk kan beïnvloeden. Als een zwangere vrouw bijvoorbeeld structureel te veel eet, dan heeft het ongeboren kind op oudere leeftijd meer kans op overgewicht. Er zijn aanwijzingen dat veranderingen in epigenetische processen mede tot stand komen door allerlei hormoonverstorende stofjes, zoals bisfenol A in plastics, chloorkoolwaterstoffen, zware metalen en bestrijdingsmiddelen.


Weekmakers

Moeilijk afbreekbare stoffen in het milieu zijn weekmakers als ftalaten. Deze zorgen niet alleen dat kunststoffen zacht blijven, maar vormen tevens een risico voor het verstoren van de hormoonhuishouding. Zo blijkt in dertig jaar tijd de hoeveelheid verstorende substantie in moedermelk met meer dan twintig keer te zijn toegenomen. In de bronnenlijst kun je meer informatie vinden over hormoonverstoorders.


Lobby en politiek

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. Veel landen waaronder Frankrijk, België en Denemarken hebben daarom al maatregelen genomen om een aantal van deze  stoffen te verbieden. In Nederland zorgt een machtig lobbycircuit vooralsnog dat economische motieven belangrijker zijn, dan bescherming van de volksgezondheid.


Conclusie

Het is duidelijk waarom veel wetenschappers en experts maatregelen willen ter bescherming van de volksgezondheid. Dagelijkse blootstelling aan kleine hoeveelheden hormoonverstorende stoffen lijkt overgewicht te bevorderen. Tevens worden  allerlei chronische ziekten gestimuleerd, waardoor zorgkosten de pan uitrijzen. Omdat de Nederlandse politiek verstrikt zit in een web van industriële belangen, zul je zelf maatregelen moeten nemen. Wacht niet op nieuwe wetgeving, maar kies bewust!
Kvk-nummer 57561397  |  jeFitcoach Functional training  |  Triodos Bank NL57 TRIO 0197 623514