METABOLE GEZONDHEID
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
functionele 1 op 1 training
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl


   jefitcoach Ray      

                        1 op 1  

        functionele spiertraining

Bronnen

- Blair S.N. University of South Carolina . Colombia : The journal of the American Medical Association; 5 december 2007; vol 298: pp 2507-2516.

- Després JP (2012). What is “metabolically healthy obesity”?: from epidemiology to pathophysiological insights. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 97 (7), 2283-5.

- Visscher TL, Seidell JC, Molarius A, Kuip D van der,Hofman A, Witteman JC. A comparison of body mass index, waist-hip ratio andwaist circumference as predictors of all-cause mortality among the elderly:the Rotterdam study. Int J Obes Relat Metab Disord 2001; 25:1730-5.

- Lean ME, Han TS, Morrison CE. Waist circumference as ameasure for indicating need for weight management. BMJ1995;311:158-61.

- Romero-Corral A (2006), Montori VM, Somers VK, e.a. Association of bodyweight with total mortality and with cardiovascular events in coronary artery disease: a systematic review of cohort studies. Lancet. 2006 Aug 19;368(9536):666-78.

- Lee DC (2011), Sui X, Artero EG, e.a. Long-term effects of changes in cardiorespiratory fitness and body mass index on all-cause and cardiovascular disease mortality in men: the Aerobics Center Longitudinal Study. Circulation. 2011 Dec 6;124(23):2483-90.Metabole gezondheid

Metabole gezondheid en BMI

Zelfs mensen met overgewicht lijken minder gezondheidsrisico te lopen als ze fit zijn. De body mass index (BMI) wordt vaak gebruikt als maat voor overgewicht. De BMI alleen zegt echter weinig over de metabole gezondheid van iemand. De buikomvang bijvoorbeeld vertelt wel iets over het abdominale vet en daarmee samenhangende insulineresistentie.


Beperkingen van de BMI

Bij de interpretatie van de BMI als maat voor overgewicht en obesitas moet voorzichtig worden omgegaan. Dit komt doordat de lichaamssamenstelling zeer uiteen kan lopen bij eenzelfde BMI. Dit speelt vooral een rol bij jongeren, ouderen en krachtsporters. De BMI geeft geen inzicht in de plaatselijke vetverdeling. De middelomvang kan goed gebruikt worden voor een schatting van de gezondheidsrisico's die gerelateerd zijn aan viscerale vetstapeling. Een grote buikomvang en metaboolsyndroom gaan samen. Onder aandoeningen vallen hypertensie, insulineresistentie, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.


Het metabool syndroom

Dit is een stofwisselingsaandoening die veroorzaakt wordt door te veel eten en te weinig beweging. Hierdoor treedt een stoornis op in de regulatie van de stofwisseling door de hersenen. Het gaat om verstoring van de biologische klok, die de stofwisseling via je autonome zenuwstelsel aan het dag- en nachtritme aanpast.


Er is sprake van metaboolsyndroom als bij mannen de buikomtrek meer bedraagt dan 94 cm en bij vrouwen meer dan 80 cm. Daarbij is minstens sprake van twee van de volgende kenmerken:

• Verhoogt suikergehalte (nuchter): >100 mg/dL (5,6 mmol/L) of eerdere diagnose van diabetes.

• Verstoorde vetzuurhuishouding (triglyceriden =150 mg/dL (1,7 mmol/L) of behandeling hiervoor.

• HDL cholesterol <40 mg/dL bij mannen, < 50 mg/dl bij vrouwen of behandeling hiervoor.

• Bloeddruk > 135/85 mmHg of behandeling tegen hypertensie.


Hersenonderzoek laat zien dat een mutatie van het dag- en nachtritme medeoorzaak is van het metabool syndroom. Doorlopende snacks, onregelmatig eten, te weinig beweging en te laat naar bed   brengen de biologische klok van slag met als gevolg een ontregelt  autonoom zenuwstelsel


Conclusie

De kwaliteit van leven bij mensen met overgewicht hoeft niet lager te zijn dan bij slanke mensen, tenzij sprake is van  een aandoening. Duidelijk is dat dikke mensen niet per definitie ziek worden als ze metabool gezond zijn. Afvallen blijkt niet noodzakelijk om metabool gezond te worden of blijven. Je kunt beter  fit blijven door het volgen van een gezonde leefstijl.

Kvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14