VARIER EN LEER
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
functionele 1 op 1 training
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl


   jefitcoach Ray      

                        1 op 1  

        functionele spiertraining

Bronnen

-Ratel S. and others. Insights into the Mechanisms of Neuromuscular Fatigue in Boys and Men. Med Sci Sports Exerc. 2015.

-Hunter SK. Sex differences in human fatigability: mechanisms and insight to physiological responses. Acta Physiol (Oxf). 2014.

-Carter M., Shieh J. Guide to research techniques in neuroscience. Academic Press, Burlington. 2010.

-Nybo L. & Rasmussen P. Inadequate cerebral oxygen delivery and central fatigue during strenuous exercise. Exercise and Sport Sciences Reviews. 2007.

-Cairns S.P. Lactic acid and exercise performance: culprit or friend? Sports Medicine. 2006.

-Avois L., Robinson N. and others. Central nervous system stimulants and sport practice. British Journal of Sports Medicine. 2006.

-Abbiss C.R. & Laursen P.B. Models to explain fatigue during prolonged endurance training. Sports Medicine. 2005.

-Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2004.

-Spierfysiologie - VU bewegingswetenschappen.

-Mythes in de sport I. Over conditie, melkzuur en gezondheid - Wim Burgerhout.

-Krachttraining en coördinatie - Frans Bosch.

-Inspannings- en sportfysiologie – J.H. Wilmore.

Variëren en leren

Minder vermoeid door variatie

Bewegen doe je niet alleen met je spieren. Aan de basis staat een lange keten van schakels in je lichaam waarin vermoeidheid kan optreden. Dit artikel bespreekt een aantal factoren die bijdragen aan vermoeidheid in relatie tot functionele spiertraining, overbelasting, aanleg en coördinatie. Hieruit zal blijken dat variatie bij diverse complexe bewegingen uitermate geschikt is om te leren, vermoeidheid uit te stellen en prestaties te verbeteren.


Vermoeidheid

Vermoeidheid is het onvermogen een spiercontractie met onveranderde kracht uit te voeren. Wanneer het centrale zenuwstelsel de prikkelfrequentie niet meer kan handhaven, spreek je van centrale vermoeidheid. Er zijn fysiologische en psychische factoren die van invloed zijn. Bij perifere vermoeidheid zit de beperking in je spier of in een zenuw. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een mechanische beschadiging van myofilamenten en membraanstructuren, waardoor de spiercontractie minder goed verloopt.


Aanleg en geslacht

De verdeling van witte en rode spiervezels is genetisch bepaald en zegt iets over het type sport waar je talent voor hebt. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen gemiddeld minder snel moe worden dan mannen tijdens inspanning met een vergelijkbare intensiteit. Dit lijkt vooral te gelden bij statische en langzaam uitgevoerde dynamische contracties. Tijdens intensieve krachttraining lijken jongens gemiddeld minder snel moe te worden dan volwassen mannen.


Homeostase

Kracht, uithoudingsvermogen en snelheid zijn belangrijk om te overleven. Echter, als de grenzen van extreme belastbaarheid in zicht komen, wegen de risico’s zwaarder dan de voordelen. Er zijn aanwijzingen dat centrale vermoeidheid zich eerder manifesteert dan perifere vermoeidheid. Je hersenen beschermen tegen (te) grote prestatiedrang en bewaken de homeostase. Ontspanning en goede coördinatie vertragen het proces van vermoeidheid.


Beweegpatroon

Tijdens functionele bewegingen zijn allerlei spieren actief, waarbij onderling de krachtproductie en lengteverandering kunnen afwijken. Om bewegingspatronen robuust te maken tegen vermoeidheid, moet het contractiepatroon van al deze spieren goed op elkaar worden afgestemd. Hoe meer kracht wordt geleverd, hoe groter de kans op compensatie. Om goed te bewegen, is een juiste afstemming van alfa- en gammasignalen nodig. De efferente innervatie verloopt vanuit het zenuwstelsel via je ruggemerg naar extrafusale en intrafusale spiervezels.


Leren door variëren

Bij spiervermoeidheid wordt een optimale alfa-gamma koppeling geremd. Dit geldt vooral bij complexe motorische bewegingen met een grote krachtinzet. Een effectieve strategie om vermoeidheid tegen te gaan, is door regelmatig met oefeningen en bewegingen te variëren en daarvan te leren. Mits de oefenstof goed aansluit bij het individu, kan de transfer naar de doelbeweging worden geoptimaliseerd.


Conclusie

Vermoeidheidssignalen spelen een belangrijke rol tegen overbelasting. Hierbij vormt variatie in functionele training een krachtig middel om vermoeidheid uit te stellen. Door te letten op een goede uitvoering is specificiteit makkelijk te controleren. Op deze manier kan op basis van nieuwe sensorische koppelingen de intermusculaire coördinatie worden verbeterd, waardoor topprestaties dichterbij komen. Uiteindelijk baart maatwerk en variatie kunst!

www.jefitcoach.nl

Kvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14