BEWEEGTESTEN
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
functionele 1 op 1 training
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl


   jefitcoach Ray      

                        1 op 1  

        functionele spiertraining

Beweegtesten

Compensaties in de uitvoering van bewegingen vormen risicofactoren voor allerlei lichamelijke problemen. Daarom gebruikt jefitcoach Ray uitgebreide screeningsmogelijkheden om onder andere de stabiliteit en mobiliteit van je gewrichten te testen. Door uitgebreid onderzoek via Selective Functional Movement Assessment (SFMA) worden lichamelijke beperkingen en dysfuncties opgespoord en gekoppeld aan corrigerende oefeningen die met behulp van differentiele leerprocessen beweegpatronen kunnen herstellen.


Beweegpatronen worden onderverdeeld in vier categorieƫn:


Functioneel bewegingspatroon en niet pijnlijk (FN);

Functioneel bewegingspatroon maar wel pijnlijk (FP);

Dysfunctioneel bewegingspatroon en niet pijnlijk (DN);

Dysfunctioneel bewegingspatroon en pijnlijk (DP).


Uitgangspunt van de screening is het grootste dysfunctionele beweegpatroon te selecteren zonder pijn, waarna een flow chart aangeeft of er bijvoorbeeld sprake is van een motorische kwestie of mobiliteitsgebrek. Voor maatwerk 1 op 1 trainingen zijn meestal meerdere testen nodig om de oorzaak van een probleem in kaart te brengen. Afhankelijk van de situatie worden daarbij concepten uit de bewegingswetenschap gebruikt.

Bronnen o.a.

Clinical sports medicine - Brukner & Khan's.

Muscles testing and function - Williams & Wilkens.

Functional anatomy - Christy Cael.

Extremiteiten - Schuitemaker/Egmond.

Krachttraining en coƶrdinatie - Frans Bosch.

Anatomie van de wendbaarheid - Frans Bosch.

Ergometrie en trainingsbegeleiding - J.A. Vos.

Advanced techniques in Glutei - Bret Contreras.

The glute lab - Bret Contreras.

Muscle testing - Physiotutors.

Manual muscle testing - Brent Brookbush.

The psoas solution - Evan Osar.

Functional training handbook - Craig Liebenson.

Advances in functional training - Michael Boyle.

Functional movement system - Gray Cook.

Corrective Exercise Specialist NASM.

Movement impairment syndromes - S. Sahrmann.

Krachttraining in revalidatie en sport - P. Huijbregts.

Inspanningsfysiologie oefentherapie en training -

J.J. de Morree, M.W.A Jongert.

Low Back Disorders Evidence-Based Prevention and Rehabilitation - S. McGill.

Serrien B et al. (2018). Theoretical and empirical appraisal of differential motor learning: systematic review and meta-analysis. SportRxiv Preprints.

Beweegtesten

Kvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14