ETEN EN EMOTIE
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
functionele 1 op 1 training
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl


   jefitcoach Ray      

                        1 op 1  

        functionele spiertraining

Bronnen

-Strien T van - Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). Boom Test Uitgevers, 2013.

-Wong C, Pappas N. Brain dopamine is associated with eating behaviors in humans. International Journal of Eating Disorders 2003.

-Ouwens MA, Cebolla A, van Strien T. Eating style, television viewing and snacking in pre-adolescent children. Nutr Hosp. 2012 Jul-Aug.

-Keating L, Tasca GA, Hill R. Structural relationships among attachment insecurity, alexithymia and body esteem in women with eating disorders. Eat Behav. 2013 Aug.

-van Strien T. Predicting distress-induced eating with self-reports: mission impossible or a piece of cake? Health Psychol. 2010 Jul.

-Koenders PG, van Strien T. Emotional eating, rather than lifestyle behavior, drives weight gain in a prospective study in 1562 employees. J Occup Environ Med. 2011 Nov.

-Lowe MR, Doshi SD, Katterman SN, Feig EH. Dieting and restrained eating as prospective predictors of weight gain. Front Psychol. 2013 Sep.

-van Strien T, Cebolla A, Etchemendy E, Gutiérrez-Maldonado J, Ferrer-García M, Botella C, Baños R. Emotional eating and food intake after sadness and joy. Appetite. 2013 Jul.

-van Strien T, Ouwens MA. Effects of distress, alexithymia and impulsivity on eating. Eat Behav. 2007 Apr.

-Strien T van - De afslankmythe, 2004.


Eten en emotie

Overgewicht heeft de afgelopen dertig jaar een bijna epidemische omvang aangenomen. De oorzaak moet worden gezocht in toenemende bewegingsarmoede en veranderingen van eetgewoonten. Voor een deel gaat het hierbij om overconsumptie, maar er zijn ook persoonlijke verschillen. Jefitcoach gebruikt speciale technieken en vragenlijsten (NVE) om emotioneel eetgedrag op te sporen. Het blijkt namelijk dat vermageringsdiëten bij gevoelsblindheid (alexithymie) meestal onvoldoende werken.


Soorten eetgedrag

Om overgewicht op lange termijn met succes te bestrijden, is inzicht nodig in de verschillende oorzaken van overeten. Elk gedrag vraagt om een eigen behandelingswijze. Sommige mensen eten constant te veel, anderen beheersen zich een tijd en slaan dan weer door. Er zijn ook mensen die gemakkelijk bezwijken voor geuren uit de keuken of lekkere hapjes bij de borrel. Blije eters gebruiken positieve emoties om meer te eten terwijl andere juist meer gaan eten bij negatieve emoties en stress. Hierbij spelen dieperliggende psychologische factoren een rol.


Emotioneel eetgedrag

De psychosomatische hypothese benadrukt de rol van emoties bij het ontstaan van overgewicht. De normale reactie op negatieve emoties of stress is verlies van eetlust. Stress roept namelijk dezelfde verzadiging op als voedselinname. Hierbij houdt je maag op met samentrekken en gaat het bloedsuikergehalte omhoog. Stress leidt daarom bij de meeste mensen tot gewichtsverlies.

Vooral het gebrek aan zicht op gevoelens van honger en verzadiging blijkt gerelateerd aan alexithymie. Troosteters hebben volgens de psychosomatische hypothese niet goed geleerd om hongerprikkels te onderscheiden van fysiologische prikkels veroorzaakt door emoties. De basis voor dit gebrek zou al worden gelegd in de vroege kindertijd. Als ouders op systematische wijze de behoeftes van hun kroost negeren, dan leert het kind niet naar eigen impulsen en gevoelens te luisteren.


Oorzaken emotioneel eten

Er zijn meerdere verklaringen mogelijk waarom emotioneel eten de laatste dertig jaar is toegenomen. Je kunt denken aan afname in sociale cohesie door grotere inkomensverschillen, minder gezamenlijke gezinsmaaltijden, meer echtscheidingen en toename van het aantal alleenstaanden. Verder blijkt emotioneel eetgedrag samen te hangen met gedachteloos eten door veel tv kijken en computeren. Omdat alle aandacht op het beeldscherm is gericht, let je daarbij niet op of je hongerig of verzadigd bent.


Er blijkt een correlatie met aspecten als angst, depressiviteit, impulsiviteit en emotioneel eetgedrag. Deze zijn gerelateerd aan weinig dopamine in de hersenen. Deze neurotransmitter beïnvloedt niet alleen je stemming, maar ook de gevoeligheid voor voedselprikkels. Er zijn aanwijzingen dat emotionele eters het gebrek aan dopamine proberen te compenseren door meer voedsel, ondanks dat dit fysiologisch gezien een abnormale reactie is op spanning. Soms kan het ook een excuus zijn om iets lekkers te nemen.


Conclusie

Het gebrek aan introspectief vermogen verklaart waarom diëten zelden werken bij mensen die hoog scoren op de schaal van emotioneel eten. Ze kunnen eetstoornissen zelfs verergeren en eetbuien veroorzaken. Alle goede voornemens ten spijt zal een emotionele eter weer gaan eten als spanningen zich voordoen. De neiging tot overeten verdwijnt met het oplossen van psychische problemen welke het mogelijk maken weer in contact te komen met de eigen behoeftes en verlangens. Daarna kan worden gewerkt aan gewichtsvermindering.


Jefitcoach werkt met de NVE vragenlijst over eetgedrag voor artsen, diëtisten en psychologen.Kvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14