TRAINING

Functioneel trainen

Jefitcoach Ray is behalve in training voor meer kracht en spiermassa, gespecialiseerd in functionele beweging. Hierbij leer je spieren beter samen te werken door in verschillende patronen en richtingen te bewegen. Oefeningen die optimaal zijn afgestemd op het individu blijken in de praktijk zeer effectief om blessures te voorkomen en behandelen. Centraal staan goede prestaties in je sport en dagelijks leven. In andere artikelen beschrijf ik de opbouw van training voor spiermassa.


Coördinatie

Bij functionele training zijn core stabiliteit en intermusculaire coördinatie belangrijk. Oefeningen verschillen per individu en hangen onder meer af van eerdere blessures, fysieke conditie, sport, geslacht, trainingservaring en leeftijd. Goede sportprestaties bereik je alleen met de juiste aansturing van motorische patronen.


Controle

Spieractivatie, kracht en evenwicht spelen een belangrijke rol bij motorische controle en coördinatie. Het kan nodig zijn op het juiste moment een bepaalde spier te activeren of inhiberen. Oefeningen worden progressief opgebouwd van kleine gecontroleerde bewegingen naar toenemende belasting voor grotere spieren. 

 

Revalidatie en preventie

Een betere verbinding tussen weinig en intensieve beweging is mogelijk door vooraf hoog intensieve bewegingen te analyseren. Bij preventie dien je rekening te houden met faseovergangen die plotseling ontstaan. Gezonde sporters kunnen in een hersteltraject relatief zwaar worden belast, mits co-contracties voldoende in staat zijn om spieren te beschermen tegen inwerkende krachten.


Co-contractie

Bij oefeningen moeten de inwerkende verstoringen onvoorspelbaar zijn voor co-contracties, zoals bewegen met de armen hoog in het verlengde van je romp wat leidt tot meer spiercontractie in het lichaam. Beweegpatronen kun je op basis van maatwerk oefeningen robuuster maken en naar doelbewegingen optimaliseren.


Biomechanica

Motorische trainingsadaptaties zijn specifiek voor een bepaalde context. Proprioceptie is welliswaar nuttig bij langzaam tot matig snelle bewegingen, echter bij hoog intensief bewegen vormt het zelforganiserende effect van de intermusculaire coördinatie een goed uitgangspunt voor training, pre-activatie en revalidatie.


Conclusie

Vanuit biomechanisch oogpunt is je lichaam ontworpen voor dynamische bewegingen in alle richtingen, zodat het neurale systeem nieuwe informatie kan leren te verwerken uit sensomotorische koppelingen. Of dit proces leidt tot een betere intermusculaire coördinatie hangt vooral af van de transfer naar de doelbeweging.


Bronnen o.a.

Clinical sports medicine - Brukner & Khan's.

Inspannings- en sportfysiologie - Wilmore and others.

Muscles testing and function - Williams & Wilkens.

Routledge handbook of biomechanics and human movement science - Y. Hong, R. Bartlett.

Science and development of muscle hypertrophy - Brad Schoenfeld.

Ergometrie en trainingsbegeleiding - J.A. Vos.

Functional anatomy - Christy Cael.

Extremiteiten - Schuitemaker/Egmond.

Krachttraining en coördinatie - Frans Bosch.

Anatomie van de wendbaarheid - Frans Bosch.

Advanced techniques in Glutei - Bret Contreras.

The glute lab - Bret Contreras.

Muscle testing - Physiotutors.

Manual muscle testing - Brent Brookbush.

The psoas solution - Evan Osar.

Functional training handbook - Craig Liebenson.

Advances in functional training - Michael Boyle.

Functional movement system - Gray Cook.

Corrective Exercise Specialist NASM.

Movement impairment syndromes - S. Sahrmann.

Krachttraining in revalidatie en sport - P. Huijbregts.

Inspanningsfysiologie oefentherapie en training -

J.J. de Morree, M.W.A Jongert.

Low Back Prevention and Rehabilitation - S. McGill.


Serrien B et al. (2018). Theoretical and empirical appraisal of differential motor learning: systematic review and meta-analysis. SportRxiv Preprints.


Chon SC, You JH, Saliba SA. Cocontraction of ankle dorsiflexors and transversus abdominis function in patients with low back pain. J Athl Train. 2012.


Wang XQ (2012), Zheng JJ, Yu ZW. A meta-analysis of core stability exercise versus general exercise for chronic low back pain.


Noakes TD. Time to move beyond a brainless exercise physiology: the evidence for complex regulation of human exercise performance. Appl Physiol Nutr Metab.


Hübscher M, Zech A. Neuromuscular training for sports injury prevention: a systematic review. Med Sci Sports Exerc 2010.


Zech A, Hübscher M, Vogt L, Banzer W. Balance training for neuromuscular control and performance enhancement: a systematic review. J Athl Train. 2010.


Lederman E. The myth of core stability. J Bodyw Mov Ther. 2010.


Hopkins T, McLoda T, McCaw S. Muscle activation following sudden ankle inversion during standing and walking. Eur J Appl Physiol 2007.


Jensen JL, and others. Motor skill training and strength training are associated with different plastic changes in the central nervous system. J Appl Physiol. 2005.


1 op 1 training - jefitcoach.nl
1 op 1 training - jefitcoach.nl

Kvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14