TRAINING
jefitcoach Ray PT - personal trainer en dietist in Purmerend
jefitcoach Ray PT - personal trainer en dietist in Purmerend
functionele 1 op 1 training
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
jefitcoach Ray PT - personal trainer en dietist in Purmerend
jefitcoach Ray PT - personal trainer en dietist in Purmerend
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
jefitcoach Ray PT - personal trainer en dietist in Purmerend
jefitcoach Ray PT - personal trainer en dietist in Purmerend


   jefitcoach Ray      

                        1 op 1  

        functionele spiertraining

Functioneel trainen

Jefitcoach Ray is behalve in training voor meer kracht en spiermassa, gespecialiseerd in functionele training waar je spieren leert beter samen te werken door in verschillende patronen en richtingen te bewegen. Functionele (sport) specifieke oefeningen blijken in de praktijk prima geschikt om blessures te voorkomen/behandelen en goed te presteren in sport en dagelijks leven. Met andere woorden: een optimale transfer naar de doelbeweging staat centraal. In andere artikelen zal krachttraining voor meer spiermassa worden toegelicht.


Coördinatie

Bij functionele training zijn core stabiliteit en intermusculaire coördinatie belangrijk. Oefeningen verschillen per individu en hangen onder meer af van eerdere blessures, fysieke conditie, sport, geslacht, trainingservaring en leeftijd. Voor core stabiliteit is de juiste aansturing van motorische patronen nodig. 


Controle

Spieractivatie, kracht en evenwicht spelen een belangrijke rol bij motorische controle en coördinatie. Het kan nodig zijn op het juiste moment een bepaalde spier te activeren of inhiberen. Onbewuste spiercontrole kan worden verbeterd door training op een instabiel steunvlak. Oefeningen worden progressief opgebouwd van kleine gecontroleerde bewegingen naar toenemende belasting voor grotere spieren. 

 

Revalidatie en preventie

Er ontstaat een betere verbinding tussen laag en intensief bewegen door vooraf hoog intensieve bewegingen te analyseren. Bij preventie is het belangrijk rekening te houden met faseovergangen die plotseling ontstaan. Gezonde sporters mogen in een hersteltraject best zwaar worden belast, mits co-contracties voldoende in staat zijn spieren te beschermen tegen inwerkende krachten.


Co-contractie

Bij het oefenen moeten de inwerkende verstoringen onvoorspelbaar zijn voor co-contracties. Daarvoor kun je bijvoorbeeld oefeningen uitvoeren met de armen hoog in het verlengde van je romp wat leidt tot meer spiercontractie in het lichaam. Je kunt beweegpatronen op basis van maatwerk oefeningen robuuster maken en adaptaties naar doelbewegingen optimaliseren.


Biomechanica

Motorische trainingsadaptaties zijn specifiek voor een bepaalde context. Proprioceptie is vooral nuttig bij langzaam tot matig snelle bewegingen. Bij hoog intensief bewegen vormt het zelforganiserende effect van de intermusculaire coördinatie een goed uitgangspunt voor functionele training, pre-activatie en revalidatie.


Conclusie

Vanuit biomechanisch oogpunt is je lichaam ontworpen voor dynamische bewegingen in alle richtingen, zodat het neurale systeem kan leren nieuwe informatie te verwerken uit sensomotorische koppelingen. Of dit proces leidt tot betere intermusculaire coördinatie hangt onder meer af van de transfer naar de doelbeweging.


Bronnen o.a.

Clinical sports medicine - Brukner & Khan's.

Inspannings- en sportfysiologie - Wilmore and others.

Muscles testing and function - Williams & Wilkens.

Functional anatomy - Christy Cael.

Extremiteiten - Schuitemaker/Egmond.

Krachttraining en coördinatie - Frans Bosch.

Anatomie van de wendbaarheid - Frans Bosch.

Science and development of muscle hypertrophy - Brad Schoenfeld.

Ergometrie en trainingsbegeleiding - J.A. Vos.

Advanced techniques in Glutei - Bret Contreras.

The glute lab - Bret Contreras.

Muscle testing - Physiotutors.

Manual muscle testing - Brent Brookbush.

The psoas solution - Evan Osar.

Functional training handbook - Craig Liebenson.

Advances in functional training - Michael Boyle.

Functional movement system - Gray Cook.

Corrective Exercise Specialist NASM.

Movement impairment syndromes - S. Sahrmann.

Krachttraining in revalidatie en sport - P. Huijbregts.

Inspanningsfysiologie oefentherapie en training -

J.J. de Morree, M.W.A Jongert.

Low Back Prevention and Rehabilitation - S. McGill.


Serrien B et al. (2018). Theoretical and empirical appraisal of differential motor learning: systematic review and meta-analysis. SportRxiv Preprints.


Chon SC, You JH, Saliba SA. Cocontraction of ankle dorsiflexors and transversus abdominis function in patients with low back pain. J Athl Train. 2012.


Wang XQ (2012), Zheng JJ, Yu ZW. A meta-analysis of core stability exercise versus general exercise for chronic low back pain.


Noakes TD. Time to move beyond a brainless exercise physiology: the evidence for complex regulation of human exercise performance. Appl Physiol Nutr Metab.


Hübscher M, Zech A. Neuromuscular training for sports injury prevention: a systematic review. Med Sci Sports Exerc 2010.


Zech A, Hübscher M, Vogt L, Banzer W. Balance training for neuromuscular control and performance enhancement: a systematic review. J Athl Train. 2010.


Lederman E. The myth of core stability. J Bodyw Mov Ther. 2010.


Hopkins T, McLoda T, McCaw S. Muscle activation following sudden ankle inversion during standing and walking. Eur J Appl Physiol 2007.


Jensen JL, and others. Motor skill training and strength training are associated with different plastic changes in the central nervous system. J Appl Physiol. 2005.


1 op 1 training - jefitcoach.nl
1 op 1 training - jefitcoach.nl

Kvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14