Personal trainer én diëtist in Purmerend l Jefitcoach Ray is personal trainer, sportwetenschapper én diëtist afkomstig uit de voetbalfamilie Koeman l Ruim 20 jaar specialist in persoonlijke functionele spiertraining en voedingsadvies l Fit en strak zonder lichamelijke klachten door beter bewegen en eten l Gratis proefles via het contactformulier!
EETGEDRAG

                                                                                                                                                                                                                                                                         Contact 


jefitcoach Ray    

   1 op 1  

      functionele spiertraining


www.jefitcoach.nl
www.jefitcoach.nl
1 op 1 functionele training en voedingsbegeleiding


Eetgedrag doorzien

Er bestaan verschillende soorten eetgedrag. Zo zijn er mensen die gemakkelijk bezwijken voor geuren uit de keuken. Anderen gaan juist meer eten bij negatieve gevoelens of op ‘zwakke’ momenten in een lijnperiode. Als personal trainer en diëtist werkt jefitcoach volgens evidence based practice, waarbij de strategie wordt getoetst aan wetenschappelijk onderzoek. Dit artikel gaat over de theorie van lijngericht eetgedrag, emotioneel eten en het herkennen van potentieel succesvolle lijners.


Lijngericht

Volgens de hypothese van lijngericht eetgedrag zijn afvalpogingen de belangrijkste oorzaak van overgewicht. Er zijn aanwijzingen dat de grootte en het aantal vetcellen in je lichaam bepalend zijn voor het setpoint gewicht. Ligt het feitelijke gewicht lager dan je setpoint, dan zal je lichaam door allerlei mechanismen proberen terug te keren naar het oorspronkelijke natuurlijke gewicht. De eetlust neemt toe, de stofwisseling vertraagt en er ontstaat een voorkeur voor calorierijke voeding.


Setpoint

Helaas zijn de mechanismen om een zwaarder lichaam terug te vormen minder sterk. Dit komt vooral omdat overgewicht tijdens de evolutie van de mens nooit een probleem is geweest. Bij langdurig overgewicht verandert je setpoint in een hoger gewicht. Dit is geen vastliggend punt, maar een marge die bestaat uit een boven- en ondergrens. Hierbij ervaart je lichaam het hogere lichaamsgewicht als natuurlijk.


Succesvol afvallen

Succesvolle lijners kunnen meestal goed met gevoelens van honger omgaan. Om deze groep op te sporen, gebruikt jefitcoach de gevalideerde Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). Hiermee kan worden vastgesteld of een dieet kans van slagen heeft of dat een andere behandelingsvorm zoals gedragstherapie wenselijk is. De NVE is voor artsen, diëtisten en psychologen ontwikkelt om het eetgedrag in kaart te brengen.


Psychosomatische theorie

Het blijkt dat diëten maar zelden werken bij mensen die hoog scoren op de schaal van emotioneel eten. Hoe radicaler het eetregime, hoe groter de kans dat het misgaat. Een emotionele eter zal meer consumeren wanneer spanningen zich voordoen. Hierbij zorgt gevoelsblindheid dat eetstoornissen en eetbuien kunnen verergeren. De neiging tot overeten verdwijnt met het oplossen van de psychische problemen.


Psychologische oorzaken

Als ouders en vooral moeders de behoeftes van hun kind negeren, dan leert het kind niet naar de eigen impulsen en gevoelens te luisteren. Een voorbeeld is verwaarlozing: hierdoor kan een gebrek aan onderscheidingsvermogen tussen gevoelens van honger en verzadiging ontstaan. Emotioneel eetgedrag wordt onder andere in verband gebracht met depressiviteit, impulsiviteit en een dopamine tekort in de hersenen.


Conclusie

Volgens de setpoint hypothese bezit elk lichaam een controlesysteem dat bepaalt hoeveel vet je moet hebben. Deze regulatie is zeer complex en verloopt via allerlei neurale en hormonale routes, waarbij  aspecten als cognities en emoties een gewichtige rol spelen. De Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag is een effectief hulpmiddel om inzicht te krijgen in je eetpatroon, omdat voedingsgewoonten verschillend kunnen zijn bij elk individu.


Bronnen

-Strien T van - Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE) 2013.

-Sumithran P, Proietto J. The defence of body weight: a physiological basis for weight regain after weight loss. Clin Sci. 2013.

-Keating L, Tasca GA, Hill R. Structural relationships among attachment insecurity, alexithymia and body esteem in women with eating disorders. Eat Behav. 2013.

-Langeveld M, de Vries JH. Het magere resultaat van diëten Ned Tijdschr Geneeskd. 2013.

-Lowe MR, Doshi SD, Katterman SN, Feig EH. Dieting and restrained eating as prospective predictors of weight gain. Front Psychol. 2013.

-van Strien T, Cebolla A, Etchemendy E, Gutiérrez-Maldonado J, Ferrer-García M, Botella C, Baños R. Emotional eating and food intake after sadness and joy. Appetite. 2013.

-Dekker, E.M. De effecten van een psychologische benadering voor afvallen op eetgedrag: de online training ‘Denk je slank’. Masterscriptie, Universiteit van Amsterdam, 2012.

-van Strien T, Herman CP, Verheijden MW. Eating style, overeating and weight gain. A prospective 2-year follow-up study in a representative Dutch sample. Appetite. 2012.

-MacLean PS, Bergouignan A, Cornier MA, Jackman MR. Biology’s response to dieting: the impetus for weight regain. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011.

-Rosenbaum M, Hirsch J, Gallagher DA, Leibel RL. Long-term persistence of adaptive thermogenesis in subjects who have maintained a reduced body weight. Am J Clin Nutr. 2008.

-Woods SC, D’Alessio DA. Central control of body weight and appetite. J Clin endocrinol Metabol 2008.

-van Strien T, Ouwens MA. Effects of distress, alexithymia and impulsivity on eating. Eat Behav. 2007.

-Mathus-Vliegen EM. [Nutrition and health--ideal body weight for the obese unrealistic; health benefit by moderate sustained weight loss]. Ned Tijdschr Geneeskd 2003.

-Phelan S, Hill JO, Lang W, Dibello JR, Wing RR. Recovery from relapse among successful weight maintainers. Am J Clin Nutr 2003.

-Vries JHM de, de Groot SDW, Runia S, Remijnse TAW, Staveren WA van. Het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen voor diëtistisch handelen. Ned Tijdschr Diëtisten 2003.

-Wong C, Pappas N. Brain dopamine is associated with eating behaviors in humans. International Journal of Eating Disorders 2003.

-Anderson JW, Konz EC, Frederich RC, Wood CL. Long-term weight-loss maintenance: a meta-analysis of US studies. Am J Clin Nutr. 2001.


jefitcoach Ray - personal trainer en dietist Purmerend

personal training en voedingsadvies

strak en fit zonder klachten

ervaren personal trainer ruim 20 jaar expertise

persoonlijke begeleiding sportwetenschapper