BASISCH WATER

Basisch water

Magische apparaten die het water basisch maken, zijn een schoolvoorbeeld van uitvindingen voor fictieve problemen. Deze verzonnen problemen kunnen vervolgens worden opgelost met dure pseudowetenschappelijke apparatuur. Het is geen verrassing dat deze peperdure illusies vaak via multi-level marketing worden verkocht.


Afzetbeleid

Kangen water is zo’n voorbeeld van afzetbeleid in de ‘vrije’ markt. Via multi-level marketing verkopen distributeurs voor duizenden euro’s een sprookjesmachine die het water basisch maakt om verzuring in het lichaam tegen te gaan. In dit artikel worden de huidige wetenschappelijke inzichten samengevat over basisch water.


Basisch water

Er zijn grofweg twee vormen van basisch of alkalisch water. Dit zijn natuurlijke bronwaters die een optimale mineralenbalans hebben en synthetische varianten die worden geproduceerd met een ionisatie apparaat. Natuurlijke waters bevatten een hoge hoeveelheid basische mineralen zoals natrium en kalium, net als de meeste bronwaters. In de apparatuur wordt echter leidingwater geïoniseerd om het basisch te maken.

 

Geïoniseerd water

Met ionisatie apparatuur kan water zonder mineralen tijdelijk worden veranderd in basisch of zuur. Water bevat H+ en OH- ionen. Wanneer de hoeveelheid H+ dominant is, dan is het water basisch en omgekeerd is het zuurvormend. De uitwisseling van H+ en OH+ tussen watermoleculen gebeurt frequent, maar het herstel is zo snel dat er naar schatting slechts twee moleculen per miljard basisch of zuurvormend zijn. Puur water is dus van nature neutraal. Door elektrolyse kunnen de ionen tijdelijk gescheiden worden waardoor er zowel meer basische als zure watermoleculen ontstaan. Het herstel gaat echter zo snel dat tegen de tijd dat je het drinkt, het water alweer terug is naar een neutrale pH-waarde. Water zonder mineralen geleidt zo slecht, dat het een zeer langzaam en inefficiënt proces is. Daarom gebruiken de fabrikanten een soort zout die zorgt dat het water niet meer puur is.


Fysiologie

Het menselijk lichaam bestaat uit veel soorten weefsels en de zuurgraad is op alle plaatsen verschillend. Belangrijk is de zuurgraad in het bloed. Deze wordt constant rond een pH van 7,4 gehouden. Zodra het bloed het lichaam verlaat verandert de zuurgraad. Andere uitscheidingen, zoals urine en transpiratie, kunnen constant in zuurgraad verschillen. Het meten van de pH-waarde zegt iets over de urine en de transpiratie. Het zegt helemaal niets over de zuurgraad van het bloed. Al het water dat de maag passeert is zuur. In de darmen zal alles door toevoeging van bicarbonaat licht basisch worden voordat het via de darm het lichaam binnenkomt. Het idee dat basisch water leidt tot een significante wijziging van de pH-waarde van het bloed is gebaseerd op geen enkel wetenschappelijk bewijs.

 

Conclusie

Basisch water komt uit bronnen of wordt synthetisch vervaardigd door elektrolyse. Het water uit bronnen heeft nog een duidelijk effect vanwege de aanwezige mineralen. Synthetisch water door elektrolyse is door vluchtigheid van de reactie niet geloofwaardig net als de claims met betrekking tot basisch water. Er is dan ook geen enkel bewijs dat basisch water voordelen heeft voor je gezondheid of sportprestatie.