BEWEEGTESTEN

Beweeganalyse

Compensaties (bad habits) vormen in de uitvoering van beweging een risico voor lichamelijke problemen. Jefitcoach Ray gebruikt een uitgebreide screening die onder meer de stabiliteit en mobiliteit van gewrichten test. Met Selective Functional Movement Assessment (SFMA) worden allerlei lichamelijke beperkingen en dysfuncties opgespoord. Bij het herstel van beweegpatronen worden corrigerende oefeningen en differentiele leerprocessen ingezet.


Indeling beweegpatronen in vier categorieƫn (FN/FP, DP/DN)

Functioneel patroon, niet pijnlijk

Functioneel patroon, pijnlijk

Dysfunctioneel patroon, pijnlijk

Dysfunctioneel patroon, niet pijnlijk


Uitgangspunt is het grootste dysfunctionele patroon te selecteren zonder pijn, waarna een flow chart aangeeft of er bijvoorbeeld sprake is van een motorische kwestie of mobiliteitsgebrek. Voor 1 op 1 trainingen met maatwerk oefeningen zijn meestal meerdere testen nodig om de oorzaak van een probleem in kaart te brengen. Daarbij worden wetenschappelijke bronnen en literatuur gebruikt uit de vakgebieden human movement science en neuroscience. Biomechanica wordt praktisch toegepast om het effect van inwerkende krachten op het menselijk lichaam te bepalen en onder meer interne spanning in kaart te brengen.

Bronnen o.a.

Clinical sports medicine - Brukner & Khan's.

Muscles testing and function - Williams & Wilkens.

Functional anatomy - Christy Cael.

Extremiteiten - Schuitemaker/Egmond.

Krachttraining en coƶrdinatie - Frans Bosch.

Anatomie van de wendbaarheid - Frans Bosch.

Ergometrie en trainingsbegeleiding - J.A. Vos.

Advanced techniques in Glutei - Bret Contreras.

The glute lab - Bret Contreras.

Muscle testing - Physiotutors.

Manual muscle testing - Brent Brookbush.

The psoas solution - Evan Osar.

Functional training handbook - Craig Liebenson.

Advances in functional training - Michael Boyle.

Functional movement system - Gray Cook.

Corrective Exercise Specialist NASM.

Movement impairment syndromes - S. Sahrmann.

Krachttraining in revalidatie en sport - P. Huijbregts.

Inspanningsfysiologie oefentherapie en training -

J.J. de Morree, M.W.A Jongert.

Low Back Disorders Evidence-Based Prevention and Rehabilitation - S. McGill.

Serrien B et al. (2018). Theoretical and empirical appraisal of differential motor learning: systematic review and meta-analysis.

Human Movement science reportsKvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14